Najava – Kreativna muzička radionica Družiciranje

U utorak, 04.12.2018. sa početkom u 9 časova, u našem vrtiću, održaće se tri muzičke radionice za naše mališane. Radionice će  držati Marija Đokić, profesor klavira i klavirski saradnik i Ana Kovačić, profesor solfeđa iz Udruženja „Družiciranje“

Društvo ljubitelja muzike „DRUŽICIRANJE“ je Udruženje građana, koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti muzičkog obrazovanja, a naročito radi promovisanja umetničke muzike kod dece i mladih, kroz kreativne muzičke radionice.

Više o kreativnim muzičkim radionicama i programima koje organizuje Udruženje „Družiciranje“ možete da pogledate ovde.