Klub roditelja i vaspitača Veseli vrtić

Naš Klub je okupio roditelje i vaspitače sa sa ciljem da zajedničkim snagama, partnerski, proširimo programe i ponudimo deci što raznovrsnije edukativne i zabavne sadržaje, kao i da podignemo svest roditelja o značajnim i aktuelnim pitanjima u vezi sa razvojem, vaspitanjem i obrazovanjem dece.

Klub roditelja i vaspitača je jedinica koja omogućava direktno učešće većeg broja roditelja i vaspitača koji realizuju konkretne akcije/programe/inicijative, a u skladu sa zajednički definisanim prioritetima. Delujući kao neformalno udruženje, Klub omogućava fleksibilnije i efikasnije organizovanje i realizaciju većeg broja inicijativa.

Klub roditelja i vaspitača Veseli vrtić osnovan je u okviru Kluba Partnerski za obrazovanje Novi Sad, a pod pokroviteljstom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, pri čemu je program prilagođen uslovima u našem sistemu obrazovanja.

Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF pokrenuli su projekat namenjen nastavnicima i roditeljima, sa ciljem da promovišu i podstiču njihovo udruživanje kako bi efikasnije mogli da iniciraju promene u obrazovanju i rešavaju probleme koji u savremenom društvu postaju sve kompleksniji. Projekat je usmeren na osnaživanje i povećanje uticaja roditelja i nastavnika na obrazovnu politiku i na njihovo učešće u odlučivanju, saradnju između škole i porodice, s fokusom na kvalitet učešća i odnosa koji se uspostavlja. Širom Srbije je osnovano 11 klubova parnerstva za obrazovanje u kojima, udruženi prosvetni radnici, vaspitači i roditelji, rade na unapređenju kvaliteta, funkcionalnosti i pravednosti obrazovanja.

Klub roditelja i vaspitača predstavlja grupu koje čine roditelji i vaspitači zainteresovani da se aktivnije uključe u kreiranje i realizaciju programa koji pružaju podršku za sve učesnike aktivne u vaspitno obrazovnom procesu – decu, roditelje i vaspitače.  Posebna dobit od uspostavljanja Kluba, koji okuplja i roditelje i vaspitače, jeste upravo zajednički rad kroz koji se unapređuje međusobna saradnja i obezbeđuje dostizanje najboljeg interesa dece u procesu vaspitanja i obrazovanja, a na pitanja kao što su: unapređivanje vasptno obrazovnih postignuća, motivacije za učenje i ostvarivanje podsticajne i bezbedne klime u vrtiću i generalno bezbednosti dece, prevencije nasilja, itd.

Klub roditelja i vaspitača, kao i timovi koji uključuju roditelje ili su usmereni na rad sa porodicom, koordiniraju aktivnosti i zajedno doprinose da se unaprede uslovi i podigne kvalitet vaspitanja i obrazovanja, a u cilju pronalaženja najboljih načina da se odgovori na potrebe koje se prepoznaju kao značajne u pojedinačnim vaspitno-obrazovnim ustanovama, učestvujući zajedno u:  prepoznavanju prioriteta za rad u narednoj godini, zajedno radeći na ostvarivanju saradnje sa značajnim akterima u lokalnoj zajednici i šire (obrazovnim, zdravstvenim institucijama i institucijama kulture, sportskim udruženjima, nevladinim organizacijama, fondacijama, itd.) i stvaranju inicijative koje su usmerene na unapređenje uslova i kvaliteta vaspiranja i obrazovanja.

 

Članovi tima

Maja KulačinKoordinator tima, predstavnik roditelja
Jasmina VladisavljevBlagajnik, predstavnik roditelja
Jasna IvanovićČlan tima, glavni vaspitač
Nikica SkorićČlan tima, vaspitač
Vesna VučkovićČlan tima, vaspitač
Anja Kostić ZobenicaČlan tima, predstavnik roditelja
Dina ŠuklarČlan tima, predstavnik roditelja
Olivera Smieško BokanićČlan tima, predstavnik roditelja

Godišnji plan aktivnosti

Aktivnosti Opis aktivnosti Ciljna grupa Vremenski period (mesec) realizacije Tim
1. Ispitivanje potreba  i mapiranje resursa: prepoznati šta roditelji i vaspitači vide da su značajne teme/ problemi i inicijative koje treba da sprovodi Klub roditelja i vaspitača kako bi se unapredio kvalitet vaspitno obrazovnog rada i saradnja na relaciji dete –vaspitač (vrtić) – roditelj;
 1.1 Ispitivanje šta roditelji prepoznaju kao značajne teme za rad Kluba roditelja i vaspitača Anketiranje roditelja u određenim periodima – distribucija upitnika na događajima, roditeljskim sastancima;

Realizacija FG roditelja različitih uzrasta na kraju radne godine sa ciljem procene vidljivosti rada Kluba i prepoznavanje potreba za rad u narednoj godini;

Roditelji oktobar – upitnik za roditelje na  događaju;

Početak drugog polugođa – upitnik za roditelje distribuiran na roditeljskim sastancima;

Kraj godine – FG sa upitnikom;

Predstavnici  Kluba
1.2 Ispitivanje šta vaspitači i drugi zaposleni u vrtiću prepoznaju kao značajne teme za rad Kluba roditelja i vaspitača Realizacija diskusija sa vaspitačima i kratkih upitnici na sastancima Timova;

Realizacija FG sa vaspitačima na kraju radne godine sa ciljem procene vidljivosti rada Kluba i prepoznavanje potreba za rad u narednoj godini;

vaspitači Početak drugog polugođa – diskusije na timu vrtića;

Kraj godine – FG sa upitnikom;

2. Informisanje roditelja i vaspitača o aktivnostima Kluba: obezbediti kontinuirano informisanje roditelja i vaspitača na teme od interesa, čime se promoviše korisnost inicijative uspostavljanja Kluba; promovisanje konkrentih programa i inicijativa Kluba, kako bi se što veći broj roditelja i vaspitača uključio u rad;
2.1.  Postavljanje INFO – table Kluba u vrtiću Identifikovanje značajnih informacija  za roditelje, vaspitače, decu;

Redovno informisanje o značajnim temama i aktivnostima Kluba;

Roditelji, vaspitači, deca Mesečno ažuriranje informacija na tabli predstavnik Kluba
2.2. Otvaranje  web    stranice  Kluba Razvoj  stranice  i  strategija  promocije  i  informisanja   o  aktivnostima  kluba Roditelji, vaspitači Mesečno  ažuriranje  informacija  na  sajtu Vaspitač  i  roditelj  zaduženi  za  sajt
2.3. Priprema i distribucija promotivnog materijala o aktivnostima Kluba Priprema promo-materijala za događaje; Roditelji, vaspitači, deca Prate se događaji vezani za ispitivanje potreba i promotivne događaje Osoba iz kluba zadužena za pripremu materijala
3. Mobilizacija roditelja i vaspitača i promocija Kluba: promocija koncepta otvorenog vrtića koja obezbeđuje veće učešće roditelja i vaspitača; promocija inicijative Kluba pozivanjem roditelja i vaspitača da se uključe u rad;
3.1. Novogodišnji vašar Osmišljavanje događaja  i formiranje timova;

Sprovođenje pripremnih aktivnosti koje uključuju roditelje, decu i vaspitače (kreativne radionice,itd)

Realizacija događaja sa više različitih sadržaja

Roditelji, vaspitači, deca Pripremne aktivnosti – logistika

(novembar – decembar)

Pripremne aktivnosti – radionice za roditelje i decu (novembar  – decembar)

Realizacija događaja (decembar)

Osobe iz Kluba zadužene za vašar
3.2. Cirkus u vrtiću Učenje dece artističkim veštinama

Zajednička radionica dece, roditelja i vaspitača

Roditelji, vaspitači, deca Priprema aktivnosti- logstika

(februar, mart)

Realizacija aktivnosti i radionica

roditelj -član Kluba
3.3. Predavanje na aktuelnu temu Predavanje za roditelje i vaspitače Roditelji i vaspitači Realizacija aktivnosti (april, maj) Roditelj, stručnjak aktuelne teme
4. Programske aktivnosti: realizacija aktivnosti (programa neformalnog obrazovanja) koje odgovaraju na prepoznate potrebe/ prioritete roditelja i vaspitača i mapirane resurse  (aktivnosti vođene od strane zainteresovanih vaspitača i roditelja);
4.1. Program poseta/ učešća u programima koji se realizuju na nivou grada/opštine
4.1.1. Poseta Gradskoj biblioteci Radionice usmerene na sticanje znanja vezanih za kniževnost, podsticanje ljubavi prema knjizi Starije i pripremne grupe Serija poseta gradskoj biblioteci Vaspitači, roditelj -član Kluba
4.2.Bezbednost dece
4.2.2 Zaštita dece na internetu; Radionice za roditelje i decu na temu zaštite dece na internetu – program UNICEFA Deca srednje, starije i pripremne grupe Radionice sa roditeljima i decom Vaspitačica koja je prošla obuku Unicefa
4.3. Saradnja sa lokalnom zajednicom
4.3.1 Saradnja sa muzičkom školom Organizacija koncerta dece niže muzičke škole, posete  i  radionice Deca srednje, starije i pripremne grupe Pripremne aktivnosti (novembar,februar)

Realizacija –decembar, mart/april

Roditelj iz Kluba

Naš napredak

Aktivnost 1. Ispitivanje potreba i mapiranje resursa
Aktivnost 2. Informisanje roditelja i vaspitača o aktivnostima Kluba
Aktivnost 3. Mobilizacija roditelja i vaspitača i promocija Kluba
Aktivnost 4. Programske aktivnosti: realizacija aktivnosti
VESELI VRTIĆ 2018 / All rights Reserved